Archives

Categories

รับขยายเขตไฟฟ้า3เฟส เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง รีวิรูปหน้างานขยายเขตไฟฟ้า อ.แม่ออน เชียงใหม่ ปักเสาไฟฟ้า 45ต้น ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 160Kva เดินสายเมนไฟฟ้า 3เฟส 600เมตร ติดตั้งตู้MDB 3เฟส ติดตั้งปั้มน้ำบาดาล ติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Rooftop 10KW ติดตั้งโคลมไฟโซล่าเซลล์ และเดินระบบไฟฟ้าภายในรรีสอร์ท

รับขยายเขตไฟฟ้า3เฟส เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง รีวิรูปหน้างานขยายเขตไฟฟ้า อ.แม่ออน เชียงใหม่ ปักเสาไฟฟ้า 45ต้น ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 160Kva เดินสายเมนไฟฟ้า 3เฟส 600เมตร ติดตั้งตู้MDB 3เฟส ติดตั้งปั้มน้ำบาดาล ติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Rooftop 10KW ติดตั้งโคลมไฟโซล่าเซลล์ และเดินระบบไฟฟ้าภายในรรีสอร์ท Read more ›

รับติดตั้งหม้อแปลงแรงไฟฟ้า1000kVA โรงงานไทยนิจิ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมลำพูน งานติดตั้งปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า1000 kVA โรงงานนิคมอุตสาหกรรมลำพูน #ออกแบบและติดตั้งทีมงานมืออาชีพราคา #รับรองผลงานการติดตั้งและรับประกันงาน #มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้า

รับติดตั้งหม้อแปลงแรงไฟฟ้า1000kVA โรงงานไทยนิจิ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมลำพูน งานติดตั้งปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า1000 kVA โรงงานนิคมอุตสาหกรรมลำพูน #ออกแบบและติดตั้งทีมงานมืออาชีพราคา #รับรองผลงานการติดตั้งและรับประกันงาน #มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้า Read more ›