Categories

Archive

ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์200Wพร้อมเสาเหล็กสูง 6 เมตร แบบเข็มเหล็ก สเปคงานราชการและงานโครงการ มาตราฐานไฟฟ้า ให้แสงสว่าง6-10ชม. 088-654-4163 098-696-4544 รายละเอียดราคากลาง โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ออกแบบติดตั้งSolar rooftop

ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์200Wพร้อมเสาเหล็กสูง 6 เมตร แบบเข็มเหล็ก สเปคงานราชการและงานโครงการ มาตราฐานไฟฟ้า ให้แสงสว่าง6-10ชม. 088-654-4163 099-696-4544 รายละเอียดราคากลาง โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ออกแบบติดตั้งSolar rooftop Read more ›

ขายปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ได้ ขายเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ออกแบบปั้นน้ำโซล่าเซลล์ตามงบประมาณที่ต้องการและการใช้งานที่ถูกต้องของโซล่าเซลล์ จำหน่ายโซล่าเซลล์ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

เครื่องสูบน้ำแบบเคลี่ยนย้ายได้ แบบโซล่าเ Read more ›

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 10Kw ลำพูน(Solar Rooftop) เป็นพลังงานทางเลือก ระบุ 5 ปีคืนทุน ขณะอายุใช้งาน25ปี ลดค่าไฟฟ้าได้จริง

ประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 65,000-90,000฿ https Read more ›

ระบบโซลาร์แบบOff grid Hybrid ระบบโซลาร์แบบHybrid มีแบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ค่าไฟ 0บาทได้100% บ้านสวนต้องการใช้ไฟฟ้ากลางวัน กลางคืน ใช้ปั้มน้ำรดสวนได้ เริ่มต้น 45,900 บาทก็มีไฟฟ้าใช้งานได้แล้ว

บริการช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ ลำพูน มืออาชีพ Read more ›

ติดโซล่าเซลล์แก้ไขค่าไฟแพง วิธีลดค่าไฟฟ้าบ้าน ร้านค้า อาคารพาณิชย์ ปัจจุบันนี้ต้องSolar Rooftop ติดตั้งเองได้อย่างไร ช่วยประหยัดไฟได้จริง Solar rooftop – ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ทันที

บริการช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ ลำพูน มืออาชีพ Read more ›