Archives

Categories

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 10Kw ลำพูน(Solar Rooftop) เป็นพลังงานทางเลือก ระบุ 5 ปีคืนทุน ขณะอายุใช้งาน25ปี ลดค่าไฟฟ้าได้จริง

ประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 65,000-90,000฿ https Read more ›

ระบบโซลาร์แบบOff grid Hybrid ระบบโซลาร์แบบHybrid มีแบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ค่าไฟ 0บาทได้100% บ้านสวนต้องการใช้ไฟฟ้ากลางวัน กลางคืน ใช้ปั้มน้ำรดสวนได้ เริ่มต้น 45,900 บาทก็มีไฟฟ้าใช้งานได้แล้ว

บริการช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ ลำพูน มืออาชีพ Read more ›