Categories

Archive

งานติดตั้งเครื่องบันทึกNVR Hik vision 16Ch กล้องSpeed Dome 2 ตัว กล้อง Outdoor 6ตัว ที่ราชภัฏลำปาง ติดตั้งใช้ตรวจสอบโรงเรือนSmart Farm เกษตรอัจฉริยะ ทางเลือกเกษตรกรยุคไอที และเดินระบบไฟฟ้า3เฟส โซล่าเซล ระบบไฟภายในโรงเรือน

#ร้านขายกล้องHikvisionลำพูน ,#กล้องวงจรปิดภาพสี ,#กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่,#Hikvision ลำพูน,#เชียงใหม่ กล้องวงจรปิดภาพสี ,#เชียงใหม่ กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่,#Hikvision เชียงใหม่ ,#ลำพูน กล้องวงจรปิดภาพสี ,#ลำพูน กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ Read more ›