Categories

Archive

ระบบโซลาร์แบบOff grid Hybrid ระบบโซลาร์แบบHybrid มีแบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ค่าไฟ 0บาทได้100% บ้านสวนต้องการใช้ไฟฟ้ากลางวัน กลางคืน ใช้ปั้มน้ำรดสวนได้ เริ่มต้น 45,900 บาทก็มีไฟฟ้าใช้งานได้แล้ว

บริการช่างไฟฟ้าเชียงใหม่ ลำพูน มืออาชีพ Read more ›